Dự án

Kết quả tìm kiếm

22 tài sản và 3 dự án được tìm thấy
3 ngày trước
Thôn Thiện Sơn, xã Thiện Nghiệp, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
20.9 tỷ
 • 0 
 • 0 
 • 11280m²
Thôn Thiện Sơn, xã Thiện Nghiệp, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Rao Bán
3 ngày trước
Thôn Thiện Hòa, xã Thiện Nghiệp, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
8.85 tỷ
 • 0 
 • 0 
 • 3612m²
Thôn Thiện Hòa, xã Thiện Nghiệp, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Rao Bán
4 ngày trước
Quốc lộ 28, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận
2 tỷ
 • 0 
 • 0 
 • 323m²
Quốc lộ 28, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận
Rao Bán
4 ngày trước
Thôn Thiện An, xã Thiện Nghiệp, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
3.7 tỷ
 • 0 
 • 0 
 • 1003m²
Thôn Thiện An, xã Thiện Nghiệp, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Rao Bán
4 ngày trước
Thiện Nghiệp, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
5.1 tỷ
 • 0 
 • 0 
 • 2000m²
Thiện Nghiệp, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Rao Bán
4 ngày trước
Khu phố 1, phường Hàm Tiến, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
70 tỷ
 • 0 
 • 0 
 • 1556m²
Khu phố 1, phường Hàm Tiến, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Rao Bán
5 ngày trước
Phường Phú Thủy, Thành Phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận
5 tỷ
 • 0 
 • 0 
 • 122m²
Phường Phú Thủy, Thành Phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận
Rao Bán
5 ngày trước
Hồ Quang Cảnh, Thiện Trung Thành Phố Phan Thiết, Bình Thuận.
5 tỷ
 • 0 
 • 0 
Hồ Quang Cảnh, Thiện Trung Thành Phố Phan Thiết, Bình Thuận.
Rao Bán
7 ngày trước
xã Thuận Minh, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận
0.1tr/m2
 • 0 
 • 0 
 • 43200m²
xã Thuận Minh, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận
Rao Bán
7 ngày trước
xã Thuận Minh, Huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận
0.1tr/m2
 • 0 
 • 0 
 • 37834m²
xã Thuận Minh, Huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận
Rao Bán
8 ngày trước
Khu phố 5, Phú Hài, Phan Thiết, Bình Thuận
12.0tr/m2
 • 0 
 • 0 
 • 3695m²
Khu phố 5, Phú Hài, Phan Thiết, Bình Thuận
Rao Bán
8 ngày trước
Đông Xuân An, Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận
37.0tr/m2
 • 0 
 • 0 
 • 130m²
Đông Xuân An, Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận
Rao Bán
8 ngày trước
Hồ Quang Cảnh, Thiện Nghiệp, Phan Thiết, Bình Thuận
2.5 tỷ
 • 0 
 • 0 
 • 1000m²
Hồ Quang Cảnh, Thiện Nghiệp, Phan Thiết, Bình Thuận
Rao Bán
8 ngày trước
Thiện Nghiệp, Phan Thiết, Bình Thuận
3.98 tỷ
 • 0 
 • 0 
 • 3319m²
Thiện Nghiệp, Phan Thiết, Bình Thuận
Rao Bán
8 ngày trước
Khu phố 8, phường Bình Hưng, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
8 tỷ
 • 0 
 • 0 
 • 80m²
Khu phố 8, phường Bình Hưng, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Rao Bán
8 ngày trước
Phường Phú Thủy, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận
11.5 tỷ
 • 0 
 • 0 
 • 100m²
Phường Phú Thủy, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận
Rao Bán
8 ngày trước
Thôn Tiến Thạnh, xã Tiến Lợi, Thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
1.65 tỷ
 • 0 
 • 0 
 • 125m²
Thôn Tiến Thạnh, xã Tiến Lợi, Thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Rao Bán
8 ngày trước
Huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận
Liên hệ
 • 0 
 • 0 
 • 1020611m²
Huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận
Rao Bán
10 ngày trước
Thôn Thiện An, Xã Thiện Nghiệp, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận
Liên hệ
 • 0 
 • 0 
Thôn Thiện An, Xã Thiện Nghiệp, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận
Rao Bán
25 ngày trước
Phú Hài Tp. Phan Thiết Bình Thuận
Liên hệ
 • 0 
 • 0 
Phú Hài Tp. Phan Thiết Bình Thuận
Rao Bán
75 ngày trước
Hàm Mỹ Hàm Thuận Nam Bình Thuận
Liên hệ
 • 0 
 • 0 
Hàm Mỹ Hàm Thuận Nam Bình Thuận
Rao Bán
169 ngày trước
Tiến Thành Tp. Phan Thiết Bình Thuận
Liên hệ
 • 0 
 • 0 
Tiến Thành Tp. Phan Thiết Bình Thuận
Không Có Sẵn
1 2